Giới thiệu Điều khiển từ xa Samsung Smart kiểu máy 32LS03B

Trung tâm Sửa tivi tại Hải Dương xin chia sẻ bài viết "Giới thiệu về Điều khiển từ xa Samsung Smart (The Frame (kiểu máy 32LS03B)/Dòng BU8)"

Tìm hiểu về các nút trên Điều khiển từ xa Samsung Smart.

Giới thiệu Điều khiển từ xa Samsung Smart kiểu máy 32LS03B

Nút

 tả

 

(Nguồn)

Nhấn để bật hoặc tắt TV.

Với mẫu máy The Frame, khi xem TV, hãy nhấn để chuyển sang chế độ Tranh nghệ thuật. Ở chế độ Tranh nghệ thuật, hãy nhấn để chuyển sang Màn hình chính Media. Nhấn và giữ để tắt hoàn toàn TV.

 

(Bixby)

Khởi chạy Bixby. Nhấn giữ nút, nói một lệnh, sau đó nhả nút này để chạy Bixby.

Khi bạn nhấn nút, menu Khám phá ngay sẽ xuất hiện phía dưới của màn hình. Để di chuyển đến màn hình Khám phá Bixby, nhấn nút Chọn.

  Các ngôn ngữ tính năng được hỗ trợ của Bixby thể khác nhau tùy theo khu vực địa lý.

 

(Nút Cài đặt / Số / Tùy chọn)

Mỗi lần bạn nhấn nút này, menu Cài đặt / bàn phím số ảo / bảng Tùy chọn sẽ hiển thị luân phiên nhau.

       Sử dụng nút này để truy cập các tùy chọn bổ sung cụ thể cho tính năng đang dùng.

       Nhấn để đưa bộ phím số ảo lên màn hình. Sử dụng bàn phím số để nhập các giá trị số. Chọn số sau đó chọn Xong hoặc Nhập số để nhập giá trị số. Sử dụng để thay đổi kênh, nhập PIN, mã ZIP, v.v.

(Nút Màu sắc)

Khi đã nhấn, các nút màu sẽ xuất hiện trên màn hình. Sử dụng nút này để truy cập các tùy chọn bổ sung cụ thể cho tính năng đang dùng.

Nút điều hướng (lên/xuống/trái/phải)

 

Di chuyển tâm điểm.

Chọn

Lựa chọn hoặc khởi chạy một mục đã đặt tâm điểm. Nếu nhấn trong lúc bạn đang xem chương trình phát sóng, thì thông tin chi tiết về chương trình sẽ xuất hiện.

(Trở về)

Nhấn để quay về menu trước đó. Khi nhấn trong 1 giây hoặc lâu hơn, chức năng đang chạy sẽ bị chấm dứt. Nếu nhấn trong lúc bạn đang xem một chương trình, kênh trước đó sẽ xuất hiện.


(Smart Hub)

Nhấn để chuyển sang Màn hình chính Media.

Với mẫu máy The Frame, chế độ Tranh nghệ thuật, hãy nhấn để chuyển sang Màn hình chính

Tranh nghệ thuật.

(Phát/tạm dừng)

Khi nhấn, các điều khiển phát lại sẽ xuất hiện. Sử dụng các điều khiển này, bạn có thể điều khiển nội dung đa phương tiện đang phát.

Nhấn nút để sử dụng chức năng ghi hoặc Timeshift trong khi xem chương trình phát sóng.

(Âm lượng)

Di chuyển nút lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng. Để tắt âm, bấm vào nút. Khi nhấn trong 2 giây hoặc lâu hơn, Phím tắt truy cập sẽ xuất hiện.


(Kênh)

Di chuyển nút lên hoặc xuống để chuyển kênh. Để xem màn hình Hướng dẫn hoặc Danh sách kênh, hãy nhấn nút. Khi nhấn trong 1 giây hoặc lâu hơn, màn hình Danh sách kênh sẽ xuất hiện.

Nhấn giữ nút này lên hoặc xuống để nhanh chóng chuyển kênh.

 

(Núi khởi chạy ứng dụng)

Khởi chạy ứng dụng được chỉ định bằng nút.

 Các ứng dụng sẵn thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực địa hoặc nhà cung cấp nội dung.

  Chức năng này có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào kiểu máy hoặc khu vực địa lý.


☛Xem thêm:

 ✔ Sử dụng Điều khiển từ xa Samsung Smart dưới 6 m tính từ TV. Khoảng cách khả dụng có thể khác nhau tùy theo các điều kiện môi trường không dây.

 ✔ Các hình ảnh, nút và chức năng của Điều khiển từ xa Samsung Smart có thể khác nhau tùy theo kiểu máy và khu vực địa lý.

 ✔ Để sử dụng Điều khiển từ xa Samsung Smart điều khiển thiết bị ngoại vi tương thích không hỗ trợ HDMI-CEC (Anynet+), bạn phải cấu hình điều khiển từ xa phổ thông cho thiết bị. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo “Điều khiển các thiết bị ngoại vi bằng Điều khiển từ xa của Samsung - Bằng cách sử dụng Universal Remote".

 ✔ Để sử dụng Điều khiển từ xa Samsung Smart điều khiển thiết bị ngoại vi tương thích hỗ trợ HDMI-CEC (Anynet+), hãy kết nối thiết vị với cổng HDMI trên TV bằng cáp HDMI. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo “Sử dụng Anynet+ (HDMI-CEC)".